รับสมัครงาน/ฝึกงาน

Showing 1-20 of 80 items.
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 22 กันยายน 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 19 กันยายน 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 กันยายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสิบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ(รายวัน) 1 กันยายน 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 29 สิงหาคม 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 26 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกเจ้าชั่วคราวฯ(รายวัน) 24 สิงหาคม 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 3 สิงหาคม 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1 อัตรา 3 สิงหาคม 2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างฯ(รายวัน) 27 กรกฎาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง(รายวัน) 20 กรกฎาคม 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 12 กรกฎาคม 2565
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 20 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 16 มิถุนายน 2565
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 มิถุนายน 2565
บัญชีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 31 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 26 พฤษภาคม 2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง รายวัน) 18 พฤษภาคม 2565
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 27 เมษายน 2565