ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ PACS พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณฯ

ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2564, 09:35:46 โดย ADMIN ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ PACS พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล DR ประจำปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบ