รายงานการประชุม

Showing 1-20 of 53 items.
สรุปรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 22 ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน 2565 19 ธันวาคม 2565
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 19 ธันวาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 9 ธันวาคม 2565
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 26 ตุลาคม 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 19 ตุลาคม 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 17 ตุลาคม 2565
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ปีงบประมาณ 2566 13 กันยายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 9 กันยายน 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT-SCAN 9 มิถุนายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.-ธ.ค.64 29 มีนาคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 มกราคม 2565
ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 มกราคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 23 ธันวาคม 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ครั้งที่ 2) 27 กันยายน 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 23 กันยายน 2564
ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ PACS พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณฯ 17 กันยายน 2564