รับสมัครงาน/ฝึกงาน

Showing 1-20 of 104 items.
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 25 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯรายวัน 22 มีนาคม 2566
ยกเลิกประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 17 มีนาคม 2566
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 13 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 มีนาคม 2566
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 31 มกราคม 2566
ประกาศ เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ 23 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างฯ 23 มกราคม 2566
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ(รายวัน) 12 มกราคม 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 20 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 16 ธันวาคม 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 6 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 30 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างฯ(รายวัน) 28 พฤศจิกายน 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 21 พฤศจิกายน 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ(รายวัน) 14 พฤศจิกายน 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 14 พฤศจิกายน 2565