รับสมัครงาน/ฝึกงาน

Showing 1-20 of 91 items.
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 6 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 30 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างฯ(รายวัน) 28 พฤศจิกายน 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 21 พฤศจิกายน 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ(รายวัน) 14 พฤศจิกายน 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 14 พฤศจิกายน 2565
รับสมัครสอบคัดเลือบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 7 พฤศจิกายน 2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 2 พฤศจิกายน 2565
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 29 กันยายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 26 กันยายน 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 22 กันยายน 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 19 กันยายน 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 กันยายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสิบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ(รายวัน) 1 กันยายน 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 29 สิงหาคม 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 26 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกเจ้าชั่วคราวฯ(รายวัน) 24 สิงหาคม 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 3 สิงหาคม 2565