กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้บริการวัดความดันโลหิตและเจาะเลือด

ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562, 09:41:46 โดย ADMIN กิจกรรม